13 de març de 2017

El grup esperantista de Navarcles (04-06-1936)

L'Acció, Any XIII, núm.8501, 4 de juny de 1936, pàgina 4.

"El XVIII Congrés Esperantista Català
Manresa 31 de maig, 1 i 2 de juny
[...].
Com ja saben els lectors de L'ACCIO tingueren lloc a Manresa la ciutat capital del Bages, les tasques del Congrés Esperantista Català i la festa dels XVII Jocs Florals internacionals esperantistes.
Els rotatius de la capital han parlat a bastament de l'èxit assolit pels actes que tingueren lloc a la veïna ciutat del Cardoner els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny de l'any en curs, [...].
[...].
[...] ve a les meves mans «El Dia» el qual en una breu nota diu que en aquest Congrés hi prengueren part solament els grups de Manresa, Vic, Sabadell i Terrassa. Perdoni'ns doncs els lectores si insistim, doncs obligat és dir que a més d'aquestes entitats hi assistiren personalment, delegats dels grups [...] d'Artés i Navarcles, [...].
[...].
S. Ch. [Chaler]"