18 de març de 2017

Invitació a la inauguració del Centre Català Autonomista (21-07-1904)

La Sembra, Any III, núm.129, 21 de juliol de 1904, pàgina 7.

A la secció "Noves":

"—Lo «Centre Català Autonomista» de Navarcles ha tingut la atenció—que agrahim—de convidarnos [a La Sembra. Setmanari catalanista] al «meeting» de propaganda que organisa pera'l dia 24 del corrent, a les 3 de la tarda en el local de «cal Met» (café de la Plassa), d'acort ab la «Unió Catalanista»."