30 de març de 2017

Mor un antic vicari de Navarcles (29-01-1927)

Llibertat, Any II, núm.26, 29 de gener de 1927, pàgina 5.

"El diumenge, dia 16 del present, morí a Manresa, confortat amb els Sants Sagraments que rebé amb molt fervor, el qui fou nostre bon amic mossèn Jaume Bosch, prevere. 
Havia estat un sacerdot zelosíssim i de temperament actiu, havent desplegat aquest zel i activitat en els diferents llocs on havia exercit el seu sagrat ministeri, a Montesquiu, Navarcles, Igualada (Santa Maria), on havia servit de vicari, a Calaf i Vallfogona d'ecònom, i a Manresa, de quina Seu era beneficiat. 
A Igualada si queden molt bons records, entre altres la festa dels Reis, que fou per ell instituida, essent Conciliari del Centre Catòlic, i a ben segur que aquesta entitat actualment seria la primera d'Igualada si s'haguesisn secundat les seves iniciatives. (R. I. P.)"