2 d’abril de 2017

Mor un antic vicari de Navarcles (30-03-1907)

Sometent, Any III, núm.96, 30 de març de 1907, pàgina 4.

A la secció "De casa":

"El dimecres últim morí el Rnt. D. Pere Soler, prevere, beneficiat de la Parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat [Igualada], desprès d'haver sofert una llarga malaltia.
El Rnt. Soler exercia de Rector de l'iglesia dels Dolors, quin culte havia sapigut mantenir sempre conforme ab l'importáncia de dita iglesia. Era afable en son tracte y tenía grans simpaties aquí á Igualada sa ciutat natal, lo que li prová be en l'acte de son enterro, puig resultá molt concorregut.
Estudiada la carrera ecclesiástica ab bastant lluhiment y ordenat de prevere, serví de vicari en les parróquies de Odena, Pont de Vilumara, Sallent y Navarcles, vinint per últim á residir un benefici en aquesta ciutat.
Descansi en la pau del Senyor l'amich sacerdot y sigui de consol pera la seva família la part que nosaltres prenem en son just dolor."