2 d’abril de 2017

Una ressenya de "Notes històriques" de Fortià Solà (15-10-1910)

Sometent, Any VI, núm.280, 15 d'octubre de 1910, pàgina 3.

"Publicacions 
NAVARCLES: NOTES HISTÓRIQUES, pel Dr. Fortià Solá, pbre.—Ja coneixíem al autor com á poeta y bon conreuhador de nostra aymada llengua, mes ara éll ens ha sobtat agradosament ab l'aparició d'aquesta obreta de valor inapreciable, en la qual ab rahonada y encantadora senzillesa de llenguatjes hi historía la vila de Navarcles, considerant el poble en sos aspectes religiós y social, militar y polítich. Les noticies, casi totes inédites van enfilades en catorze capítols, y per la ullada que hem pogut donarhi, trovem que la riallera vila del Pla de Bages que un temps visqué sots la jurisdicció del monestir de Sant Benet de Bages, té d'estar joyosa d'haverli esdevingut un cronista de ses grandeses y de sá historia milenaria. 
Coralment felicitem á mossen Fortiá per ses «Notes históriques» y tant debó que la sua tasca trovi forsa imitadors."