27 de maig de 2017

Factures i despeses de l'Ajuntament (01-07-1932)

El Dia, Any IV, núm.756, 1 de juliol de 1932, pàgina 8.

"Diuen de Navarcles
De l'Alcaldia
Ampliant i ratificant una nota publicada fa pocs dies per aquesta Alcaldia en aquestes columnes, plau-me posar de manifest al públic en general una conversa tinguda en un cafè públic, la qual m'obliga a rectificar uns números fets que demostraven el cost de les obres realitzades per a la venda de carns.
Gràcies l'actitud del senyor Joaquim Sala (encara que sigui amb mala fe) que manifestà al peó en Lluís Serra que ell no havia cobrat les 2.165 pessetes que figuren al manifes, puc dir que, vertaderament, és cert que ell no cobrà dita suma, com també és cert que ell signà les factures per dit valor, encara que en realitat li manquen 179 pessetes, puix que aquestes pessetes foren invertides per pagar factures de despeses electorals, ja que en el pressupost de l'any 1931 sols hi havien consignades 150 pessetes i d'aquí es dedueix que per atendre les despeses de tres eleccions que es feren no hi havia suficient.
El mateix senyor Sala comprovà i assentí que totes les factures que foren incloses a la seva eren de despeses electorals, el qual fou fet amb avinença de ambdues parts, o sigui entre ell i l'Ajuntament; per tant el cost no varia. Com també en el detall susdit deixàrem involuntàriament d'inclourer les factures de en Florenci Feliu, d'en Simó Carner, de Josep Playà i Sol Germans. El manifestat demostra els equilibris que s'han de fer per sostenir la càrrega del Municipi.
L'alcalde, JOSEP MAS.
***
A continuació donarem una idea del cost de reparació de la bassa construïda per a la regada que després de costar unes mils pessetes estava gairebé inservible, afegint la futesa de les 4.000 i escatx invertides com segueix:
Pizala i Ctory, una vàlvula, 91'50; íd., íd., altres materials, 93'40; Uralita S.A., 135 metres de tubería de l00 mil·límetres de diàmetres a cinc atmosferes de pressió juntes, i corbes, 1.059 amb 50 cèntims; Florenci Borrós, 3 dotzenes de coves, 45; abonament de perjudicis, 50; jornals de peonatge, 1.105'50; Josep Ribó, factura, 2 mil 225'45. Suma total, 4.670'35 pessetes.
Qualsevol ciutadà que vulgui assegurar-se de l'exposat, pot passar a veure la tauleta d'anuncis del Municipi, on estarà de manifest al públic la llista de factures i jornals per espai de vuit dies, a partir de la present comunicació.
NOTA.—A la factura de Josep Ribó van incloses les despeses de reparació de la font de la plaça del general Prim, o sigui un jornal i mig de paleta i tres de peó, mancant-hi la factura de Joan Algué.
CORRESPONSAL"