24 de maig de 2017

Una conferència d'en Ferreres i Duran (13-08-1932 i 16-08-1932)

El Dia, Any IV, núm.793, 13 d'agost de 1932, pàgina 4; núm.795, 16 d'agost de 1932, pàgina 8.

A la secció "Vida local":

"Visita a Navarcles
Els diputats senyors Joan Selvas i Farreres Duran visitaran oficialment el veí poble de Navarcles que celebra la seva Festa Major"

Uns dies després:

"A Navarcles
Conferència del senyor Farreres i Duran
Ahir a Navarcles va donar una conferència sobre el tema «Les responsabilitats de l'hora actual» el diputat per aquest districte a la Generalitat En Farreres i Duran. L'acte estava organitzat per l'important entitat «Societat Coral Republicana» la qual amb tot i disposar d'un dels millors locals de la població va acordar que la conferència tingués lloc a l'envelat a fi de que hi capigués la gran gentada que acudí a sentir al conferenciant.
Feta la presentació per la comissió, organitzadora, el senyor Farréres Duran comença dient, que defugiria les parrafades i el to mitinesc per moure el tema dintre de la més serenitat i ponderació. Tot seguit fa història de l'any i mig de República i demostrà com amb tot i els esforços de l'Esquerra, partit que no ha governat, no s'han exigit les responsabilitats de Anual ni de la Dictadura. Afirma que hi ha hagut excessiva tolerància amb els enemics del règimen, particularment a Catalunya, on l'actuació d'Anguera de Sojo afavorí les dretes enemigues velades de la República, perjudicant els obrers i els pagesos, que havien portat la República. Diu com el somatent és un organisme, avui, que dóna armes als anti-republicans, on els caporals són vells monàrquics. Explica casos com el de Sallent, d'on es portaren a Bata innocens, ecusats pels patrons en venjança de la vaga de paletes, i altres exemples que demostren com és necessari canviar de ruta i governar en sentit esquerrà i lliberal.
Dedueix del que ha dit, com la tolerància existia a Sevilla i a Madrid fins a portar l'engollament dels traidors covarts d'Africa i dels nobles i l'alta burgesia enriquida per herències d'origen tèrbol i demana responsabilitats per determinades autoritats que no saben tenir ni l'emoció ni el sentit de la República.
Explica com el Codi condemna als revoltats i demana justícia estricta, caigui qui caigui, per tal de reduir a les cavernes els enemics de la República, i així el poble tornarà a sentir-se identificat amb l'obra del nou règim.
Explica el programa de l'Esquerra i diu que quan ella governi complirà el seu deure com l'ha complert ara denunciant en tot moment els enemics del règim i les conspiracions, no fent-se mai solidària de les actuacions dubtoses.
Es llargament ovacionat. Les ovacions es repeteixen en abandonar el local i molts oients acudeixen a felicitar a l'orador."