27 de maig de 2017

Una conferència sobre cooperativisme, el partit del campionat comarcal i el passeig Cervantes (31-05-1932)

El Dia, Any IV, núm.730, 31 de maig de 1932, pàgina 8.

"Diuen de Navarcles
Conferència
Organitzada per un grup de diferents estaments socials de la població, tingué lloc abans d'ahir, encara que amb una hora de retard de la dita, una important conferència de cooperativisme a càrrec Joan Rovira i Francesc Campos, president de la Federació de Cooperatives.
Fa la presentació el company Joan Torra en nom de la comissió, i fent un esboç del que es va tractar cedeix la presidència al President de la Federació. Acte seguit, fa ús de la paraula J. Rovira enaltint d'una manera formidable la cooperació, explicant fins a l'extrem que les cooperatives poden crear àdhuc indústries per compte propi i infiltra als concurrents la necessitat que tenim tots els obrers, considerant obrers a tots aquells que no són grans hisendats, i que per mitjà de les cooperatives podem prescindir d'intermediaris, que són els únics que escursen les nostres suors encara que, aparentment, a base de petit negoci. Després d'una brillant dissertació fou llargament aplaudit.
Seguidament parla Francesc Campos en nom del President de la Federació, primer, i després en nom de les Flors de Maig, puix és la cooperativa que representa. Fa un resum d'algunes paraules recollides pel seu precedidor, i diu que abans de presentar-se al públic de Navarcles, ha tingut coneixement de què ací han existit ja cooperatives i que alguns recelen perquè aquells fracassaren i diu que la cooperativa no ha pogut ni pot fracassar; el que fracassarien serien els homes. Dóna una idea de com estan i funcionen les cooperatives a França, Alemanya, Anglaterra i Bèlgica, i diu actualment hi ha a Bèlgica cooperatives que proveeixen 60 milions de famílies i que en diversos països àdhuc tenen creades universitats on els fills dels associats poden aprendre el més elemental de l'ensenyança, i tenen també establerts laboratoris, que són més concorreguts que els oficials. Insisteix en gran manera en la necessitat de les cooperatives i diu que s'ha de procurar sempre que les representin homes dignes, i remarca l'obligació de tots els associats a volguer-se preocupar per la bona marxa de la mateixa. Fou llargament aplaudit.
De futbol
Abans d'ahir, diumenge, tingué lloc el partit corresponent al Tornig Comarcal, entre el Gironella i el club local. Ambdós equips feren una brillant tasca el resultat de la qual fou favorable el Gironella per 3 a 1.
De reforma
Cridem l'atenció de qui correspongui que l'anomenat Passeig de Cervantes s'ha fet gairebé intransitable. A veure l'empressari de les obres fins a quan vol esperar a arranjar una via de tant trànsit.
CORRESPONSAL"