24 de juny de 2017

Crònica de l'acte de la Lliga Catalana (24-07-1933)

El Pla de Bages, Any XXIX, núm.8846, 24 de juliol de 1933, pàgines 1 i 2.

"Campanya de Lliga Catalana 
El miting d'ahir a Navarcles 
Mentre el senyor Selves deia als pins del bosc de Can Basora, que tothom ha d'aplegar-se perquè la nostra terra esdevingui un model de democràcia, on la llibertat imperi com a cosa efectiva, l'alcalde de Navarcles, fidel al lema d'Esquerra Republicana, suspenia un míting de propaganda de Lliga Catalana. L'ofici tramès per l'alcalde de Navarcles fent honor a la «democràcia» i «la llibertat» que a la mateixa hora predicava el senyor Selves, era redactat en castellà. Exactament igual que en plena Dictadura.
Ahir, a dos quarts de quatre de la tarda, va celebrar-se a la Sala Cinema Met de Navarcles, l'anunciat míting de propaganda de l'ideari de Lliga Catalana.
En arribar a l'expressat local els oradors barcelonins que havien de prendre part en l'acte, acompanyats de bon nombre de correl·ligionaris i amics del Casal Regionalista d'aquesta ciutat [Manresa] amb al president senyor Coll i Roca, ressonaren per la sala entusiastes aplaudiments de salutació del públic congregat.
En oposició i discordància d'aquesta manifestació, el representant de l'autoritat local, l'aguatzil del municipi, que es trobava allí present, es dirigí als nou arribats manifestant-els hi en nom del Ponci navarclí que no autoritzava la celebració del míting.
El senyor Garriga i Massó li contestà que una ordre verbal en aquesta forma no podia ésser atesa i que el senyor Governador havia autoritzat l'acte, com n'era testimoni una nota que publicava la Premsa barcelonina d'ahir mateix. Es retirà el funcionari local i tot seguit començà el míting sota la presidència del senyor Garriga i Massó, el qual cedí tot seguit la paraula la senyor
Antoni Aparici
[...].
Josep Vives i Giner
[...].
Joaquim Pellicena
[...].
En aquests moments l'agutzil de l'Ajuntament es dirigeix a la presidència (senyor Garriga i Massó), i li diu quelcom, que el públic no sent, i que el senyor Garriga explica en veu alta. L'agutzil ha vingut, delegat per l'alcalde, a dir-me que suspengui l'acte. Mentre l'ordre no vingui per escrit, jo no el suspendré. El públic ovaciona llargament al senyor Garriga i Massó, per la seva seriosa actitud, i el funcionari municipal es retira per segona vegada del local.
Segueix en l'ús de la paraula el senyor Pellicena, i referint-se a l'incident que acaba d'ocórrer, diu que ells mai han suspès un acte públic dels adversaris. (Aplaudiments). Que els ciutadans poden veure on és el sentit de llibertat i de democràcia. [...].
[...].
Josep Garriga i Massó
[...].
En aquest moment del discurs entra a la sala l'agutzil de l'Ajuntament i lliura a la presidència un paper. El senyor Garriga i Massó el llegeix. Es tracta d'un ofici, en castellà, igualment com si fos tramès per l'Alcaldia de Mitigudino, en el qual diu , no havent-se demanat permís per celebrar el míting, disposava la seva suspensió.
La presidència (senyor Garriga i Massó), diu que la Constitució no exigeix altra cosa abans de la celebració d'un míting, que avisar a l'autoritat. No obstant, diu que obeeix el manament de l'alcalde, encara que sigui fora de la llei, i suspen el míting. A continuació invita als ciutadans que vulguin quedar-se a prendre part a una conversa, que inicia a continuació, després de baixar de l'escenari i col·locar-se entre els concurrents, els quals s'han quedat tots.
[...]."