10 de juny de 2017

Sobre la creació del museu de la Setena Regió (19-02-1937)

El Pla de Bages, Any 33, núm.42, 19 de febrer de 1937, pàgina 2.

"Informe sobre la creació del museu de la Setena Regió
Les necesitats que comporta la transformació social i política que es ve operant en la nostra terra d'ençà del 19 de juliol, exigeixen en el camp de la Cultura, com en tants altres, una obra radical de creació per a posar a l'abast de tothom aquelles ensenyances i aquells activitats reservades, en periode anterior, només a aquelles que per la seva posició o per la seva fortuna les podien tenir al seu abast.
Una de les facetes de la Cultura que estava reservada a uns quants privilegiats i "amateurs" és la del coneixement de les obres d'art o d'interés históric en les seves més diverses manifestacions, que fins ara estaven vegades al coneixement del nostre poble i de tots aquells que sentie una provada vocació artística, que no podien satisfer, degut a que setava fora de les seves possibilitats económiques.
Particularment en la nostra vagueria, integrada per un conjunt de comarques que són riques en manifestacions bellissimes d'art romànic i d'art gótic, no s'ha fet mai una obra seriosa de divulgació i menys encara s'ha intentar posar aquelles obres artístiques a mà del gran públic.
La creació d'un gran Museu de la Setena Regió seria la solució més adequada del referit problema ja que agrupant-se en les millors "especiments" de l'art primitiu de les nostres comarques i l'abundant material d'ornamentació arquitectònica, pintura antiga iconografia, numismàtica, etc., escampat avui pes esglésies i Museus d'entitats, l'arqueologia i l'art de la regió serien posats a l'abast de tothom i especialment des aficionats i especialistes de l'Art Català Mitgeval i d'atres disciplines artístiques i históriques.
Aquest Museu, on es podrien guardar gran nombre de riqueses artístiques avui masa ignorades, podria instal·lar-se a l'edifici de la Cova de Manresa, local que per la seva grandària, i les seves immillorables condicions seria el més adequat per a tots aquells objectes que pel seu valor i delicadesa requereixen una escrepulosa conservació.
[...].
Relació d'edificis civils, religiosos i monuments nacionals que contenen objectes, col·leccions i museus que formen part del patrimoni artístic nacional, els quals, agrupats, deurien constituir el Museu de la Setena Regió:
[...].
COMARCA DEL BAGES
[...].
NAVARCLES: Església romànica.
[...]."