3 de juliol de 2017

El Descals porta d'excursió els escolars de Súria (17-07-1931)

El Pla de Bages, Any XXVII, núm.8268, 17 de juliol de 1931, pàgina 5.

A la secció "Noticiari":

"Excursió escolar al Miracle
Dimecres passat les Escoles Parroquials de Suria que amb tan d'encert dirigeixen els Rnds. Antoni Cuatrecasas i Joaquín Juncàs, varen celebrar el final del curs amb una excursió, que alhora que recreativa pels alumnes, fou profitosa, car visitaren importants, llocs artístics i industrials, adquirint en quiscun d'ells nous coneixements.
A les sis del matí, amb l'autòmnibus Descals, de Navarcles, sortiren els seixanta alumnes acompanyats de llurs professors, [...]. 
[...]."