2 de juliol de 2017

Enterrament de la Teresa Soler Altimiras (27-10-1931)

El Pla de Bages, Any XXVII, núm.8350, 27 d'octubre de 1931, pàgina 3.

A la secció "Noticiari":

"Enterrament
A les deu del matí d'avui s'ha efectuat a Navarcles l'enterrament de les mortals despulles de l'honorable senyora Teresa Soler i Altimiras, assistint al trist acte i a les misses de sufragi per la seva ànima, una gran multitud de conveïns i també un crescut nombre de manresans units per vincles d'amistat amb la família de la difunta, testimoniant el greu pesar per la pèrdua de la bondadosa dama.
Renoven el nostre sentit pèsam als afligits familiars, i d'un manera especial als fills Josepa, Daniela i Jaume, fills polítics Josep Sala i Tomàs Suaña, tots ells volgudíssims amics nostres."