2 de juliol de 2017

Ha mort la Teresa Soler Altimiras (26-10-1931)

El Pla de Bages, Any XXVII, núm.8349, 26 d'octubre de 1931, pàgines 1 i 4.

En portada s'inclou:


A la secció "Darreres informacions":

"Necrològica
Confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica ha passat ha millor vida, a Navarcles, la distingida senyora Teresa Soler i Altimiras, vídua de Joaquim Grau i mare i mare política respectivament dels nostres estimats amics Jaume Grau i Josep Sala i Tomàs Suaña.
La finada comptava amb franques i cordials amistats a Navarcles i en aquesta ciutat, pels seus mereixements i caràcter, essent fondament estimada.
La malaurada senyora Soler Altimiras fou una fervent catòlica, complint els deures religiosos amb zel i entusiasme exemplar.
Fou amiga carinyosa dels humils, als quals no abandonà mai en les seves necessitats, fent per ells quant li era possible per a salvar-los en situacions difícils de caràcter moral i econòmic.
Per la seva ànima demanem una oració fervorosa als estimats llegidors.
Als seus fills, fills polítics, néts i demés familiars, els acompanyem en aquests moments de tristesa i els trametem amb l'expressió del nostre afecte la del més sentit pèsam."