24 de juliol de 2017

Misses en sufragi de Teresa Aguilar Altimiras (29-07-1930 i 30-07-1930)

El Pla de Bages, Any XXVII, núm.8079, 29 de juliol de 1930, pàgines 1 i 4; núm.8080, 30 de juliol de 1930, pàgina 4.


A la secció "Notícies locals":

"Sufragis
Demà complirà un any del traspàs a l'altra vida de l'estimada senyora Teresa Aguilar i Altimiras, vídua en primeres noces de Sebastià Picañol i en segones de Maurici Lladó i Tañà.
Amb aital motiu, totes les misses que se celebraran en l'església del Carme d'aquesta ciutat, i en la parroquial de Navarcles, seran aplicades en sufragi de l'ànima de la finada.
Tenint en compte les simpaties que gaudí la finada entre les seves nombroses amistats i relacions, és d'esperar que tan piadosos actes es veuran molt concorreguts."

L'endemà a la mateixa secció:

"Sufragis
En les esglésies del Carme d'aquesta ciutat [Manresa] i parroquial de Navarcles, s'han celebrat misses avui dedicades al bé de l'ànima de la malaurada senyora Na Teresa Aguilar i Altimiras, assistint bon nombre d'amistats a pregar amb l'apenada família perquè Déu destini un lloc en la seva Glòria a l'ànima de la finada."