2 d’agost de 2011

Mintin del candidat Soler i March (07-03-1914)

El Pla de Bages, 7 de març de 1914, núm.2943

Mitin a Navarcles

"L’anunci de la celebració d’un mitin electoral a Navarcles on es respira ambient caciquista, va entussiasmar al poble que sent ànsies de lliberació.

En dos automòvils ahir al vespre sortiren del Casal el candidat senyor Soler i March, acompanyat de varis amics.

A tres quarts de nou arribaren els expedicionaris a la plaça de Navarcles, on esperava, no direm tot el poble, pró si la immensa majoria d’ell amb nombroses comissions dels pobles del voltant.

Al baixar de l’auto el senyor Soler i March, se sentiren entusiastes aplaudiments i visques al diputat.

El senyor Soler i March, saludà a la concorrencia amb la cortesia i amabilitat que li son característiques.

Tot seguit els expedicionaris i poble, es dirigiren al local de cal Fontcuberta o es celebrá el mitin que fou un éxit casi inesperat.

Al escenari hi havia representants de alguns pobles, i de Navarcles els metjes senyors Sans i Brunetti, en Mauro Muntaner i altres.

El senyor Montaner va presidir l’acte per trovarse indisposat el senyor Vintró. Pronuncià un curt, pro hermós parlament, i feu presentació dels oradors, concedint la paraula al

Sr. Suaña
Actiu secretari del Casal Regionalista de Manresa, que després de breus paraules llegí la següent carta del advocat de Manresa don Agustí Coma, adressada al Sr. Vintró. Diu així:

Sr. D. Valentí Vintró
Distingit i estimat amic: No podré pas assistir avui al mitin, al que vosté me va fer la distinció d’invitarme, i cregui que me hauria plagut moltíssim de poder parlar als navarclins de les eleccions del diumenge proxim.
Jo crec que cap poble del Districte ha de tenir interés, com de Navarcles, en donar una prova de redressament i de dignitat ciutadana.

Tota democracia vol dir opinió, i quan aquesta opinió popular vol manifestarse lliurement, en lluita d’ideals noble i digna com a Navarcles, si deixessen que fos ofegada violentament, permeterien la comissió d’un crim, i el vostre poble fora entregat esclau per a servir tot ell, concupiscencies i negocis dels explotadors de la cosa pública.

Els bons amics de Navarcles que senten, com homes majors d’edat, la necessitat de gobernarse a si mateixos i no volen sucumbir a una tutela farestega, qui devindria una imposició d’esclavitut, sabran que’l diumenge van a les urnes a defensar la seva llivertat ciutadana, iper la llivertat dels homes i per la llivertat dels pobles se sacrifica tot... fins la vida.

Navarclins! Visca Catalunya i visca la nostra llibertat; i al qui ens sia obstacle, !via fora!

La vostra sort está lligada al triomf de la candidatura regionalista que representa don Leonci Soler i March. La seva victoria serà la nostra. I os aplaudirá tothom i mes que ningú vostre servidor afm

Agustí Coma
Manresa, dia 6 de març de 1914"

(després parlament del Sr. Valero, Sr. Vives, procurador dels tribunals, Sr. Santfeliu de Sant Fruitós de Bages i el Sr. Suanya, Sr. De Bertran i Sr. Soler i March i el Sr. Montaner)