22 de gener de 2012

Excursió d'alumnes de Rubí a Sant Benet (09-04-1929)

El Pla de Bages, 9 d’abril de 1929, núm.7489

"Excursió a Manresa i Sant Benet de Bages
El diumenge dia 28 d’aquest mes, vindran d’excursió a nostra ciutat els alumnes de les classes d’adults de les recomanades Escoles Ribas de Rubí, acompanyats dels seus professors, havent-se fixat el següent itinerari:
De Rubí se sortirà a un quart de vuit del matí, per arribar a Manresa a les 9.
Visites
[...]
A la una de la tarda hom dinarà a la Fonda del Centre i a les tres s’anirà a visitar el Monestir de Sant Benet de Bages."