1 d’abril de 2017

Mn. Joan Guix casa a la seva neboda (14-09-1924)

El Sol de Tous, Any X, núm.134, 14 de setembre de 1924, pàgines 1-2.

A la secció "Crónica":

"Matrimonis.= Contragueren matrimonial enllaç en la parroquial d'aquest poble, el jove En Josep Cinca Tresserres, amb la damisel·la, filla del nostre Batlle, Na Teresa Guix Domènech casant-los el tio d'aquesta, capellà de Navarcles [Joan Guix]; l'acte es vegé forsa concorregut, amenitzat amb armonium pel Sr. Carner havent-hi nombroses amistats dels contraients, demostrant una vegada més en l'hora del convit a cal Anton Ribaudí les adhesions de sincer afecte envers les dugues famílies. Per aital motiu, sigueren moltes les famílies que prengueren part moral i material a tal solemnitat.
[...]."