1 d’abril de 2017

Una navarclina es casa a Barcelona (01-04-1930)

El Sol de Tous, Any XVI, núm.216, 1 d'abril de 1930, pàgina 6.

A la secció "Notícies de Tous":

"Noces. — El dia 27 d'abril contragué matrimoni nostre compatrici Pelegrí Riba Casanellas [de Sant Martí de Tous] amb la Srta. Angela Sallarés Comas, veína de Navarcles. L'acte es celebrà en la parròquia de Sta. Maria de Jesús de Gràcia (Barcelona). Beneí als dos contraients el seu germà Rnd. Jaume Riba Pbre. beneficiat de Sta. Maria del Pi, de Barcelona."